0

บริษัท เค ซี อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด


สำนักงานใหญ่ 

ที่อยู่: เลขที่ 143/463, 143/474-479 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 


เวลาเปิด: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.


เบอร์ติดต่อ 02-080-5678