0

บริษัท เค ซี อินเตอร์ฟูดส์ จำกัด


สำนักงานใหญ่ 

ที่อยู่: เลขที่ 143/463, 143/474-479 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700 


เวลาเปิด: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.


ฝ่ายขาย

คุณพลอย : 093-635-5355

คุณเบส : 095-958-9368

คุณออย : 098-264-5457


ฝ่ายจัดซื้อ

คุณเมย์ : 065-626-4464