KIWAMI

Yame Matcha Powder 100%

Ceremonial grade 

(มัทฉะเกรดพิธีชงชา)

Origin: Yame, Fukuoka, Japan

Cultivar: Saemidori and Yabukita

Taste note: Nutty, Umami salty,   Seaweed, Rich and creamy

Color: สีเขียวเข้มสดใสราวกับมรกต

 NOKO

Yame Matcha Powder 100%

Ceremonial grade 

(มัทฉะเกรดพิธีชงชา)

Origin: Yame, Fukuoka, Japan

Cultivar: Sayamakaori and Yabukita

Taste note:  Roasted nut, Umami,   Seaweed, Smooth-silky, Full-bodied flavor

Color: สีเขียวสว่าง

USUCHA

 Yame Matcha Powder 100%

     Culinary Grade

       (มัทฉะเกรดทำอาหาร)  

Origin: Japan

Cultivar: Yabukita

Taste note: Smooth, Quite bitter,   Fresh leaf, Roast 

Color: สีเขียวนวล

HONNORI 

 Nishio Matcha Powder 100%

 Culinary Grade

  (มัทฉะเกรดทำอาหาร)

Origin: Japan

Cultivar: Blended Matcha

Taste note: Bitter, Smooth, Fresh   leaf 

Color: สีเขียวปนเหลือง

PREMIUM

Matcha Powder 100%

Culinary Grade 

(มัทฉะเกรดทำอาหาร)

Origin: China

Cultivar: Blended Matcha

Taste note: Bitter, Fresh leaf
Color: สีเขียวเข้ม

CLASSIC

Matcha Powder 100%

Culinary Grade

(มัทฉะเกรดทำอาหาร)

Origin: China

Cultivar: Blended Matcha

Taste note: Bitter, Fresh leaf 

Color: สีเขียวหม่นปนเหลือง

กว่าจะมาเป็นผงมัทฉะ

KC INTERFOODS


ก่อนการเก็บเกี่ยว ชาวไร่ชาจะคลุมแปลงชาด้วยแสลน ใบไผ่ หรือฟางข้าว

เพื่อบังแสงแดดไว้ประมาณ 3-5 อาทิตย์ จนได้ใบชาที่มีสีเขียวสดสวย กลิ่นหอมละมุน และยังมี

สาร L-theanine (แอลธีอะนีน) สูง ซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่พบมากในชาเขียว ช่วยในการผ่อนคลาย

ลดความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีรสชาติขมน้อยลง เพราะมีสาร Catechin (คาเทชิน) น้อย

จึงทำให้ใบชามีรสนุ่มกลมกล่อม อัดแน่นเข้มข้นเต็มรสใบชาและมีรสหวานตามอีกด้วย   


หลังการเก็บเกี่ยวใบชาจะถูกนำไปอบไอน้ำ หรือสตรีมด้วยความร้อนทันที

เพื่อไม่ให้เกิด Oxidation (ออกซิเดชั่น)  เป็นการล็อกสีเขียวสดของใบชาไว้ จากนั้นจะถูกทำให้แห้ง

ขั้นตอนนี้จะยังได้ชาที่ไม่ดี ซึ่งยังต้องนำไปคัดแยกกาก เช่น กิ่ง ก้าน ใบชาที่ไม่ดีออก เมื่อนำไปแยกแล้ว

เรียกว่า Shiage cha คือ ชาที่คัดแล้ว


ขั้นตอนต่อไป เป็นกรรมวิธีบดชา 

มี 2 วิธี ด้วยกัน คือ

บดด้วยเครื่องจักรกับบดด้วยหินโม่ หากบดด้วยหินโม่จะต้องใช้เวลานานมากกว่าบดด้วยเครื่องจักร

แต่รสชาติที่ได้จะมีระดับชั้นและล้ำลึกขึ้นไปอีก เพราะความไม่สม่ำเสมอของผงจึงทำให้รู้สึกถึงเทกเจอร์ ในผงชามัทฉะได้มากยิ่งขึ้น 

แต่หากบดด้วยเครื่องจักรจะรวดเร็ว และสามารถผลิตได้เป็นจำนวนมากรสชาติจะนุ่มนวล ผงมีความสม่ำเสมอผงมัทฉะ เคซี อินเตอร์ฟูดส์

นำเข้าจาก 2 ประเทศ

ที่เป็นผู้ผลิตชาเขียวรายใหญ่ที่สุดในโลก

 • ประเทศญี่ปุ่น •

        ถ้าจะพูดถึงชาเขียวมัทฉะเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่นึกถึงประเทศญี่ปุ่น เพราะใบชาเขียวเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่การเก็บเกี่ยวและการเตรียมใบชา รวมถึงกระบวนการผลิต ทุกขั้นตอนมีความพิถีพิถัน ซับซ้อน ซึ่งชาเขียวที่เก็บเกี่ยวในประเทศญี่ปุ่นจะมีรสชาติ คุณค่าทางสารอาหารบางชนิดแตกต่างจากชาประเทศอื่น รวมไปถึงในแต่ละพื้นที่ แต่ละเมืองในประเทศญี่ปุ่นก็จะได้ใบชาเขียวที่แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ สภาพอากาศ และวัฒนธรรมการปลูกชาเขียวของเมืองนั้นๆ


      ทำไมต้องสวนชายาเมะ เกียวคุโระ (YAME GYOKURO) ? ที่นี่มีแปลงชา วิธีการปลูก และวิธีการเก็บเกี่ยว ที่ถูกถ่ายทอดเป็นมรดกการปลูกชาแบบดั้งเดิมจาก รุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลา 110 ปี ต้นชาที่นี่จะไม่ถูกตัดแต่งกิ่งก้าน ปล่อยให้ต้นชาโตเป็นพุ่มตามธรรมชาติ


      สวนชายาเมะ เกียวคุโระ ได้รับตรา JAPANE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI) (สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์)จากกระทรวงเกษตรญี่ปุ่นซึ่งสามารถระบุได้ว่าเขตพื้นที่นั้น ได้รับการยอมรับว่ามีกรรมวิธีการผลิตที่พิเศษสืบทอดกันมา จนทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ไม่ใช้เครื่องจักรในการปลูก หรือเก็บเกี่ยวเลย


       และยังได้รับ รางวัลชนะเลิศในงานแข่งขันชาระดับประเทศญี่ปุ่น (Japanese National Tea Competition) 12 ปีช้อนตั้งแต่ปี 2001 ถึง 2012 รางวัลชาคุณภาพยอดเยี่ยม กระทรวงเกษตรป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น ปี 2013 อีกด้วย


       ทำไมต้องเมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka) ? แถบนี้เหมาะแก่การปลูกชาเพราะภูมิอากาศที่เหมาะสมความต่างของอุณหภูมิในตอนเช้า และตอนกลางคืนทำให้เกิดหมอก ซึ่งเป็นการยกระดับรสชาติที่กลมกล่อมของชาขึ้นไปอีกขั้น • ประเทศจีน •

       ชาเขียวมีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีนมากกว่า 4,000 ปี ถูกค้นพบโดยพระจักรพรรดินามว่า‘เสินหลง’ ซึ่งขณะนั้นเป็นทั้งบัณฑิตและนักสมุนไพร ในขณะกำลังต้มน้ำดื่มอยู่ ลมได้พัดพา ใบชาร่วงลงในน้ำที่กำลังต้มเดือด พอได้ดื่มก็พบว่าน้ำที่มีใบชาผสมนั้นมีกลิ่นหอมชื่นใจ หลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนา และปรับสูตรมาเป็นชารูปแบบต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย โดยญี่ปุ่นเองก็ได้นำใบชาเขียวมาผ่านกระบวนการต่างๆ และนำมาบดกลายเป็นผงมัทฉะที่เป็นที่นิยมกันจนถึงปัจจุบัน ประเทศจีนก็ได้รับอิทธิพลในการผลิตผงมัทฉะจากใบชาเขียวเช่นเดียวกัน


        ทำไมต้องสวนจิ่งซาน (Jingshan) สวนแห่งนี้มีจุดเด่นคือ มียอดเขาสูงจำนวน 5 ยอดล้อมรอบสวนชา พื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้จะสูง และลาดเอียงไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ลักษณะเป็นขั้นบันได มีแหล่งแร่ธาตุสำคัญหลายชนิดที่ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ และเหมาะกับการปลูกชา ทำให้ใบชาเขียวที่ได้มีสีเขียวสดสวย และรสชาติอูมามิเข้มข้น สวนแห่งนี้ยังมีวิธีการปลูกที่ได้มาตรฐานโดยใช้การฟอกอากาศบำบัดแบคทีเรีย เพื่อควบคุมมลพิษทางจุลินทรีย์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเข้มงวดในระหว่างขั้นตอนการผลิต และนำใบชาเขียวที่ผ่านกระบวนการทั้งหมดไปบดโดยใช้เทคโนโลนีการบดที่ละเอียดเป็นพิเศษ ขนาดของอนุภาคผงชาเขียวมัทฉะที่ได้จะสูงถึง 9.00 pm.


       ทำไมต้องเมืองเจ้อเจียง (Zhejiang) ? เป็นเมืองที่มีเทือกเขาล้อมรอบสลับซับซ้อน ประกอบกับภูมิอากาศที่เป็นเอกลักษณ์ มีเมฆหมอกและอากาศชื้น จึงทำให้เหมาะกับการปลูกชาเขียว เพราะการที่มีหมอกจะทำให้ใบชามีรสหวาน นุ่มนวล กลมกล่อมและคงความอูมามิของชาได้ดีเพราะเราใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต

ผงมัทฉะของเคซีได้รับมาตรฐานการผลิต ดังนี้

Contact

 02-080-5678

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า Trustmarkthai